Επικοινωνία

Ειρήνη Μωυσιάδου Αγιογράφος - Ζωγράφος
www.dream-art.gr email: irinimois@gmail.com
Τηλ. 210 2773273 Κιν. 6974 373375
facebook: Ειρήνη Μωυσιάδου



Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Ζωγραφική παιδικού δωματίου με θέμα τα αερόστατα www.dream-art.gr

Αερόστατα στον τοίχο παιδικού δωματίου www.dream-art.gr




Τοιχογραφία στο Ιατρείο της Παιδιάτρου-Εντατικολόγου Αναστασίας Φιλοξενίδη. Ανδρέα Δημητρίου 91 Καλογρέζα

Ζωγραφική στον τοίχο παιδιατρείου www.dream-art.gr






Ζωγραφική παιδικού δωματίου με θέμα το βυθό www.dream-art.gr

Ζωγραφική στον τοίχο www.dream-art.gr







Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Lion King Παιδικός Σταθμός ''Κρυσταλίτσα'' Κρέμου 145 Καλλιθέα


Τοιχογραφία στον Παιδικό Σταθμό ''Κρυσταλίτσα'' του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Καλλιθέας





''Κρυσταλίτσα'' Παιδικός Σταθμός Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Καλλιθέας